Algemene voorwaarden

Squarell General Conditions

Trademarks

Squarell en Squarell Technology zijn handelsmerken van Squarell BV, Nederland.

Copyright

Lees de volgende copyrightvermelding zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Door toegang tot en gebruik van deze website wordt u geacht in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden ervan.
De inhoud van de Squarell-website is auteursrechtelijk beschermd, tenzij elders op deze website expliciet anders staat vermeld.
Afhankelijk van uw abonneestatus mag u, behalve logo’s, een redelijke hoeveelheid van de auteursrechtelijk beschermde inhoud van de Squarell-website gratis in welk formaat of welk medium dan ook verveelvoudigen, verspreiden of aan anderen bekendmaken voor niet-commerciële onderzoeksdoelen, voor zelfstudie of voor interne kennisoverdracht in een organisatie. De inhoud mag gratis worden verveelvoudigd, zolang deze correct en niet in een misleidende context wordt gebruikt. Bij het verveelvoudigen, verspreiden of aan anderen bekendmaken van auteursrechtelijk beschermde items op deze website, dient Squarell duidelijk als bron te worden vermeld, evenals de auteursrechtelijke status.
De toestemming voor het verveelvoudigen, verspreiden of aan anderen bekendmaken van de auteursrechtelijk beschermde inhoud van de Squarell-website geldt niet voor auteursrechtelijk beschermde inhoud van derden. Toestemming voor het verveelvoudigen, verspreiden of aan anderen bekendmaken van dergelijke inhoud dient te worden verkregen van de desbetreffende eigenaar van het auteursrecht.
Bovendien zijn alle namen, afbeeldingen en logo’s ter aanduiding van Squarell eigen merken van Squarell of diens licentiegevers. Andere namen, afbeeldingen en logo’s ter aanduiding van derden en hun gegevens, producten en diensten zijn eigen merken van desbetreffende derden. De logo’s van Squarell en/of derden van deze website mogen niet worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de desbetreffende eigenaar van het handelsmerk en/of auteursrecht.

Als u naar onze website wilt verwijzen of het Squarell-logo wilt gebruiken, dient u voorafgaand aan publicatie via sales@squarell.com contact met ons op te nemen.

Conflictmineralen

Squarell hardware en elektronica worden geproduceerd door CD Systems B.V., een lid van de Buysman Holding Group.

Het beleid voor conflictmineralen vindt u op de website van CD Systems.