Vraag info aan

Fuel Level Sensor downloads

> Download brochure (Engels)
Vraag info aan

Sommige voertuigmodellen bieden geen ondersteuning voor brandstofpeil als parameter op de CANbus van het voertuig. De Squarell Fuel Level sensor (brandstofpeilsensor) is een universeel product waarmee het brandstofpeil kan worden afgelezen van de bestaande brandstofpeilsensor van de tank en dit signaal wordt omgezet in een standaard Squarell-bericht. Samen met een Squarell-interface komt dit bericht beschikbaar op CANbus of RS232.

De Fuel Level Sensor (brandstofpeilsensor) is een klein apparaat dat in de truck wordt gemonteerd in de buurt van de Squarell FMS-interface. De kabel voor aansluiting op de bestaande brandstofpeilsensor op de tank is 6 meter lang en kan zo nodig langer of korter worden gemaakt. Het volume van de tank is verdeeld in 250 stappen. Dit betekent op 4/10% nauwkeurig. De Squarell Fuel Level Sensor (brandstofpeilsensor) heeft altijd een Squarell-interfaceapparaat nodig.

De voordelen

  • Converteert analoog brandstofmetersignaal naar CANbus-bericht
  • Voor voertuigen zonder brandstofpeil op CANbus
  • Universele oplossing
  • Resolutie van 250 stappen
  • Gemakkelijk te installeren
  • Slim en intelligent
  • Automatische kalibratie
  • Verbindt met FLEX of SOLID

Hoe werkt het?

Download fuel level sensor brochure

De interface slaat de laagste en hoogste gemeten waarde op en deelt het verschil in 250 stappen (is 4/10% per stap). Het inputbereik loopt van 0 tot 32,67 volt (of van 0 tot -32,67 volt).